حجت الاسلام تراشیون در سومین جلسه ماهیانه همسنگران: توجه به روحیه استقلال طلبی، راز تربیت نوجوانان

  • جمعه, 02 مرداد 1394 ساعت 14:36

سالن اجتماعات وليعصر(عج) در آخرين چهارشنبه ماه رمضان ميزبان مربيان مجموعههاي فرهنگي تربيت محور عضو قرارگاه همسنگران بود. حجتالاسلام تراشيون هم که از قم ميهمان اين برنامه بود موضوعات مطرحشده در جلسات قبل را پيگيري کرد.
حجتالاسلام تراشيون با اشاره کوتاهي به مطالب جلسه قبل در خصوص ويژگيهاي مخاطب گفت: نکته بعد که در کار تربيتي از اهميت بالايي برخوردار است مسئله شناخت مخاطب است. اگر بخواهيم اثر بگذاريم بايد مخاطب را بشناسيم.
وي با طرح اين پرسش که چند درصد مربيان ما در مراکز مختلف آموزشي بهخوبي مخاطب را ميشناسند؟ اضافه کرد: معلوم است که بسيار کم. يکي از دلايلي که کارهاي ما تأثيرگذار نيست اين است که مخاطب را نميشناسيم. اين در همه زمينهها وجود دارد. مثلاً در روابط خانوادگي خانم اگر ميخواهد روي همسرش تأثيرگذار باشد بايد مخاطبش را بشناسد. خانمي که براي همسرش روز مرد گل هديه ميدهد؛ روحيات مردانه را نميشناسد.
حجت الاسلام تراشيون با اشاره به اينکه اهلبيت(ع) شناخت خوبي نسبت به مخاطب داشتند گفت: پيامبر(ص) اولين گروهي که به اسلام دعوت ميکنند عشيره ايشان هستند. ايشان وقتي عشيرهشان را دعوت ميکنند در اولين قدم به آنها آبگوشت ميدهند. اول شکمشان را سير ميکند بعد از دين و ايمان صحبت ميکنند. اگر در يک فرصتي رفتار تبليغي اهلبيت(ع) را بررسي کنيم؛ ميبينيم که رفتارهاي ايشان داراي يک پشتوانه قوي تفکر روانشناسي است.

 استقلال طلبي، اولين ويژگي مهم
وي در ادامه با شروع بحث شناخت مخاطب نوجوان گفت: برعکس اينکه خيليها فکر ميکنند که کار با نوجوان خيلي سخت است اگر بهخوبي ويژگيهاي نوجوان را بشناسيم بهترين گروه سني براي ارتباط و اثرگذاري است. اگر ما بخواهيم نوجوان را معرفي کنيم اولين ويژگي مهم نوجوانان که بايد براي آن برنامهريزي کنيم؛ استقلالطلبي است. اين استقلالطلبي يک ويژگي خوب است چراکه نوجوان براي زندگي آينده آماده ميشود. اگر کسي بداند چگونه بايد از اين حس استقلالطلبي استفاده کند نوجوان بهشدت مطيع او ميشود.
اين استاد تربيت اسلامي در ادامه بحث با رسم نموداري ميزان وابستگي هر فرد را از ابتداي تولد تا سالهاي ميانسالي رو به کاهش دانست و نهايت آن را ميزاني ثابت دانست و از سوي ديگر ميزان دلبستگي را برعکس اين نمودار از ابتداي تولد رو به رشد توصيف کرد و گفت: اگر ما بهموقع استقلال را به نوجوانان بدهيم دلبستگي او را به دست آوردهايم؛ اما اگر بخواهيم استقلال او را بگيريم دلبستگي او هم کم ميشود.
حجتالاسلام تراشيون با اشاره به مواردي که بهعنوان مشاوره به وي مراجعه کردهاند؛ افزود: نوجوان 17 سالهاي به من ميگفت من دوست دارم پدر من را از خانه بيرون کند. از آنطرف پدر ميخواست درباره همهچيز او نظر بدهد. چطور لباس بپوش، موهايت را چه طور اصلاح کن، دوستانت چه کسي باشند. اين عدم احترام به حس استقلالطلبي مخاطبمان است. درصورتيکه اگر استقلال را خوب به بچهها بدهيد آن چيزي ميشوند که شما ميخواهيد.

توجه به استقلال نوجوان، بستر دلبستگي به مربي
وي در ادامه به بررسي نکاتي که با توجه به استقلال نوجوان، مربي بايد آنها را مدنظر قرار دهد؛ پرداخت و گفت: نکته اول اين است که توجه به استقلال نوجوان بستر دلبستگي به مربي را فراهم ميکند. وقتي شما به استقلال او توجه کنيد او هم به شما دلبسته ميشود. نکته دوم بستر دلبستگي يعني حرکت در مسيري که مربي ترسيم نموده است. اگر اين بستر دلبستگي ايجاد شد او هم در مسيري حرکت ميکند شما ميخواهيد. در جلسه قبل حديثي از امام باقر(ع) گفتيم. محبت داشتن نسبت به ما(اهلبيت(ع)) ايمان است؛ يعني هرکس نسبت به اهلبيت(ع) محبت داشته باشد در اين مسير حرکت ميکند.
 چرا نوجوانان طغيان ميكنند؟
وي در ادامه به تشريح نکته سوم پرداخت و گفت: حتيالامکان قبل از اينکه نوجوان درخواست استقلال داشته باشد ما بايد به او استقلال عملکرد بدهيم. اين اعتماد کردن، دلبستگي بيشتري ايجاد ميکند. خيلي از نوجوانان در مقابل مربي يا خانواده طغيان دارند. علت اين است که ما به آنها استقلال نميدهيم لذا او سعي ميکند اين استقلال را بازور به دست بياورند. خيلي راحت به شما بگويم چه در دختران و چه در پسران منشأ خيلي از انحرافات نابلدي مربي به معني عام آن يعني خانوادهها، معلمان و ... است. وقتي او را به سمت استقلال فکري نبريم دقيقاً خلاف مسيري که ما ميگوييم ميرود. مثلاً به او ميگوييم فلان فرد دوست خوبي نيست دقيقاً با همان فرد دوست ميشود.
 حجت الاسلام تراشيون در ادامه افزود: نوجوان وقتي در يک محيط آرام به استقلال دست نيابد در محيط پرهيجان به دنبال استقلال خود است. وقتي ما در محيط آرام به او استقلال ندهيم او سعي ميکند با طغيانگري استقلال خود را به دست آورد. يک تفاوتي بين محيط آرام و محيطهاي پرهيجان وجود دارد آنهم اين است که هرچقدر محيط پرهيجانتر باشد عقلانيت کمتر ميشود.
 

توجه به خود، ويژگي دوم
اين استاد مباحث تربيتي در ادامه بحث بابيان اينکه در رفتارهاي هيجاني مثل عشق و عاشقي عقلانيت از بين ميرود افزود: عدم آرامش با عقلانيت قابلجمع نيست. نميشود من عصباني باشم اما با عقلانيت رفتار کنم. نوجواني که ما استقلالش را به او نميدهيم؛ ميخواهد با طغيان اين استقلال را به دست آورد لذا کارهاي غيرعقلاني هم زياد انجام ميدهد و اشتباهات زيادي مرتکب ميشود.
در ادامه جلسه حجتالاسلام تراشيون به تشريح دومين ويژگي مهم نوجوانان پرداخت و گفت: ويژگي دومي که در نوجوانان وجود دارد توجه به خود است. نوجوان در دوران نوجواني برعکس دوره کودکي خيلي به سر و ظاهر خود اهميت ميدهند. لذا اوج دوره مدگرايي دوره نوجواني است. در زمان خود ما هم همينطور بود. حالا ما چون مذهبي بوديم دنبال مد مذهبي ميرفتيم.
وي در ادامه اضافه کرد: در اين دوره بستر مدگرايي فراهم ميشود. سؤال اين است که حالا بايد با اين ويژگي چه بکنيم؟ ما نميخواهيم بگوييم توجه به خود بد است اما بايد آن را جهتدهي کرد. نوجوان ما بايد بداند که خوشپوش باشد. ما مواردي داريم که دختر را چشم و گوش بسته بزرگ کردند حالا که به خانه شوهر رفته نميتواند حس بصري شوهر را اقناع کند چراکه بلد نيست چگونه خودش آرايش و پيرايش کند. لذا در مدگرايي بايد 2 مسئله موردتوجه قرار بگيرد. اول اينکه شبيهسازي به کفار نباشد و دوم اينکه لباس شهرت نبايد پوشيد.
وي در ادامه افزود: بسياري از جوانان لباسهاي زيبايي ميپوشند که نه تشبه به کفار است و نه لباس شهرت اين خيلي خوب است چراکه اين حس را اقناع ميکند. به نظر شما روغن زدن به مو اشکال دارد؟ نه، اگر نيت اين باشد که زيبا بشوند؛ هيچ اشکالي ندارد. پيامبر اسلام(ص) هم به موهايشان روغن ميزدند. لذا نهتنها بد نيست بلکه خيلي هم خوب است.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.