عدم نظارت بر بازار اجناس بي کيفيت/ نهادهاي ناظر کجايند؟

  • ارسلان باسلی زاده
  • جمعه, 15 آبان 1394 ساعت 09:08

به گزارش جوان همدان، در محلههاي مختلف همدان روزبازارهايي تشکيل ميشود و شهروندان استقبال قابلتوجهي از آنها دارند، در اين روزبازارها که در روزهاي هفته در محلات مختلف برگزار ميشود انواع مواد خوراکي، ميوه، لباس، لوازمخانگي و ترهبار و ... عرضه ميشود.

قيمت کالاهاي مختلف در آنها مناسب است و چون حوالي ظهر بازار تقريباً تعطيل ميشود و فروشندهاي نميخواهد که برخي از اقلام را دوباره به خانه ببرد و فردا در روزبازاري ديگر عرضه کند به سود کم قانع ميشود و در عوض حجم قابلتوجهي از کالا را به فروش ميرساند. البته فروشندگان همسود خوبي به خاطر توجه مردم به جيب ميزنند و عدهاي از مردم هم به دلايل مختلف از کالاهاي ارائهشده در اين روزبازارها استقبال ميکنند.

البته این بازارها عموما در میدان امام(ره) درساعات پایانی روز نیز به همین صورت برگزار می شود. با این تفاوت که اجناس خوراکی کمتری در بازارهای شبانه وجود دارد.

البته در وقت دیگری باید به تفضیل به این مورد نیز پرداخت.

 

عرضه کالا در روزبازار به شکل نامناسب

روزبازارها نيازمند ساماندهي و توجه نهادهاي متولي هستند چراکه برخي از اجناس در اين فضا به شکل نامناسبي عرضه ميشود و اين امر نيازمند بازرسي و ساماندهي است.

متأسفانه قيمت پايين برخي از اجناس و مواد غذايي ارائهشده در روزبازارها سبب ميشود که فروشندگان اجناس و مواد غذايي را باکيفيت پايين و به شکل غيربهداشتي عرضه کنند.

فروش خيار شور بهصورت فلهاي و بدون داشتن نشانههاي کيفيت و استاندارد، فروش سويا و ماکاروني فلهاي و بدون کيفيت و فروش پنير، مربا و رشتههاي مختلف آشي و سوپي در اين روز بازارها از عمده مسائلي است که بهطور حتم موجب بروز برخي مشکلات ميشود.

فروش اين اقلام خوراکي در فضايي خاکي و سرشار از گردوغبار و عرضه اين مواد غذايي در کنار مواد شوينده نيز از ديگر مشکلات روزبازارهاست.

همين چند روز گذشته شاهد نزول باران رحمت الهي در سطح شهر بوديم، برخي از اين روزبازارها داير بودند و به کار خود ادامه ميدادند، اما سؤال اينجاست که واقعاً ارگاني در سطح شهر نيست که باعرضه مواد غذايي بدون استاندارد در زير باران و گردوخاک برخورد کند؟

عرضه مواد آرايشي و بهداشتي غيراستاندارد

عرضه مواد آرايشي و بهداشتي در روزبازارها نيز از ديگر مشکلات است چراکه مواد آرايشي و بهداشتي باقيمت پاييني عرضه ميشود و مشخص نيست که استاندارد هستند يا نه؟

شهرداري بهعنوان نخستين متولي روزبازارها در همدان تنها مکاني را در اختيار فروشندگان قرار داده که البته در بسياري از موارد فضا هم آنگونه که بايد مناسب نيست.

روزبازارها بهعنوان يک محل براي تهيه کالا باقيمت مناسب و ارزان موردتوجه بسياري از شهروندان و خانوادهها قرار دارد و برخي از شهروندان نيز بهمنظور دوري از ترافيک و نبود فضاي پارکينگ ترجيح ميدهند بهجاي خريد از مرکز شهر به اين بازارها مراجعه کنند.

نکته مهم ديگر در خصوص روزبازارها اين است که برخي از فروشندگان سودجو با فروش اقلام بيکيفيت و البته غيراستاندارد همچون دستمالکاغذي و ديگر محصولات بهداشتي موجب بروز برخي از بيماريها در سطح جامعه ميشوند.

بهجرئت ميتوان گفت درصد قابلتوجهي از محصولات آرايشي و بهداشتي عرضهشده در اين روزبازارها فاقد علامتهاي ارائهشده از سوي سازمانهاي ذيربط براي مشخص کردن تقلبي نبودن و کيفيت نسبي مناسب اين اجناس است.

اين در حالي است که قوانين مشخصي براي تمام اجناس آرايشي و بهداشتي در کشور وجود دارد که تمام مراکز خريد ملزم به رعايت کامل آن هستند چرا که اين اجناس ارتباط مستقيم با سلامت مردم دارد.

قيمت پايين اجناس در اين بازار

خانم گوهري بهعنوان يکي از مشتريان ثابت اين روزبازارها در گفتوگو با جوان گفت: قيمتها در اين بازار بسيار مناسب است و با هزينههاي بالاي اقتصادي، خريد ازاينجا بهصرفه است.

وي بابيان اينکه مواد غذايي و ميوه و ترهبار باقيمت خوبي در اين محلها عرضه ميشود، گفت: بسياري از ميوههاي گرانقيمت را نيز ميشود باقيمت مناسبي خريداري کرد. پس چرا بايد به بازارهاي ديگر سطح شهر برويم؟

اين خانم خانهدار درباره کيفيت اجناس عرضهشده ميگويد: ميدانيم که برخي از اجناس کيفيت لازم را ندارند اما قيمت پايين کالاها اين مشکل را به حاشيه ميبرد.

محمد بزرگر يکي از فروشندگان در اين روزبازارها در گفتوگو با جوان گفت: معمولاً مردم استقبال خوبي از روزبازارها دارند و قيمت پايين کالاها يکي از دلايل اين استقبال است.

وي اضافه ميکند: البته چند سالي ميشود که ما در اين قسمت از شهر روزبازار داريم و کمکم همه مردم شهر متوجه حضور ما در اينجا شدهاند.

برزگر ادامه ميدهد: قسمت عمدهاي از مشتريهاي ماکساني هستند که بهصورت اتفاقي از اين مسير ميگذرند. چون فرصت رفتن به بازار را دارند و قيمتهاي مناسبي هم در اينجا براي هر کالا عرضه ميشود، توقف ميکنند و از اينجا خريد ميکنند.

هر ارزاني بيدليل نيست

وي اظهار کرد: فروشندگان ميوه و ترهبار براي اينکه همه ميوهها را بفروشند و نگهداري آن بهصرفه نيست باقيمت پايينتر از بازار در يک روز مقدار ميوه بيشتري را ميفروشند و در اصطلاح با فروش بالا سود کم را جبران ميکنند.

اين فروشنده روزبازار درباره کيفيت کالاهاي اين نوع بازار نيز بيان کرد: اينکه برخي از کالاها کيفيت لازم را ندارند را نبايد پنهان کرد، از قديم هم گفتهاند که هر ارزاني بيدليل نيست.

سکوت دستگاههاي نظارتي در اين خصوص

درباره نظارت بر کالاهاي عرضهشده در روزبازارها خصوصاً اقلام بهداشتي و آرايشي؛ اما بازرسي وظيفه کدام نهاد است؟ و شايد اصليتر اين باشد که آيا اصلاً اين روزبازارها قابليت نظارت را دارند يا خير؟

برخي از مسئولان و دستگاههاي متولي نظارت بر عرضه کالا در روزبازارها را از وظايف خود نميدانند و عنوان ميکنند که حيطه نظارتي آنان در حوزه مغازههاست.

شهرداري هم که به طور قطع تنها در بحث عوارض و مکان و اينگونه مباحث ورود پيدا ميکند؛ در اين ميان سؤال اساسي اين است که آيا دستگاهها براي نظارت بر اقلام بيکيفيت و غيراستاندارد ميخواهند سکوت پيشه کنند؟!

البته بر کسي پوشيده نيست که فقدان اطلاعرساني صحيح به مردم نيز باعث ميشود اين بازارها رونق بيشتري بگيرند و عدهاي بدون اطلاع از مشکلاتي که ممکن است در زماني نه چندان طولاني گريبان گيرشان بشود از اجناس غيراستاندارد استفاده می کنند.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.