گفتوگو با حجت الاسلام اسدي، به مناسبت سالگرد شهادت آيت الله مدني (ره)/ شهيد مدني(ره) در قامت امام جمعه

  • محمد صالح زارعی
  • یکشنبه, 22 شهریور 1394 ساعت 01:02

سال 57 در ميان استقبال باشکوه مردم وارد همدان ميشود و از بدو ورود به همدان، هدايت مبارزات مردمي را به عهده گرفته، با اقشار گوناگون جامعه ارتباط برقرار ميکند. نقشش در جهتدهي به مبارزات مردم همدان به حدي بود كه وقتي در جريان 22 بهمن، لشگر 81 زرهي كرمانشاه براي سركوب مردم به سمت تهران حركت ميکرد، به دستورش مردم همدان براي سدکردن حركت تانکها با دستخالي و کفنپوشان به مقابله با تانکها برخاستند و خود آيتالله نيز در جلوي همه تظاهرکنندگان به راه افتاد و مردم موفق ميشوند با دادن تعداد كمي شهيد و مجروح تانکها را از حركت بازدارند. او در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي از طرف مردم همدان به نمايندگي انتخاب ميشود و سپس در كوران مشكلات و آشفتگي اوضاع همدان در سال 1358 از سوي امام با اختيارات کامل به امامت جمعه اين شهر منصوب ميشود. به مناسبت سالگرد شهادت شهيد مدني(ره) به يکي از ابعاد کمتر پرداختهشده از ايشان، يعني شهيد مدني(ره) در قامت يک امامجمعه پرداختهايم و از همين باب با حجتالاسلام اسدي به گفتوگو نشستهايم.

حاجآقاي اسدي، لطفاً درباره شهيد مدني(ره) و دوران امامجمعه بودن ايشان توضيح بفرمائيد.

منصب امامجمعه هر شهر، با اجازه فقيه جامعالشرايط انتخاب ميشود. البته در زمان ظهور معصومين، اين انتخاب توسط خود معصوم بزرگوار خواهد بود، اما الآن در زمان غيبت، اين فقيه جامعالشرايط است که امامجمعه را انتخاب ميکند. در اوايل انقلاب، شهيد بزرگوار مدني(ره)، خودش يکي از فقيهان جامعالشرايط بود اما امام خميني (ره) ولي جامعه بود، ولايتفقيه در اختيار ايشان بود. شهيد مدني (ره) هم به امر امام خميني (ره) امامجمعه شهر همدان شدند.

درباره ويژگيهاي يک امامجمعه و بروز و ظهور اين ويژگيها در شهيد مدني توضيح بدهيد.

امامجمعه ويژگيهايي دارد که با رعايت آنها، شخصي ميتواند اين مسئوليت سنگين را بر عهده بگيرد. شهيد مدني (ره) به معني واقعي همه اين ويژگيها را دارا بود. تقوا، اولين ويژگي امامجمعه است. شهيد مدني (ره) در اوج تقوا و زبانزد عام و خاص بود. مقبوليتي که ايشان در حوزه علميه نجف و قم داشت به خاطر همين درجه بالاي تقوايشان بود. آيتالله اسدالله مدني (ره) هفته يک جلسه در نجف درس اخلاق داشت. استاد من، مرحوم آيتالله رحماني که از شاگردان شهيد مدني بود نقل ميکرد، امام خميني (ره) و آيتالله خوئي به من توصيه ميکردند تا در جلسه درس اخلاق شهيد مدني (ره) شرکت کنم! همه بزرگواران حوزه نجف مثل شهيد حکيم هم به طلبهها درس اخلاق شهيد مدني را سفارش ميکردند. همه اين توصيهها و سفارشها به دليل تقواي شهيد مدني (ره) بود. ايشان مورد اعتماد مراجع نجف بود. حتي آيتالله خوئي(ره) ايشان را بهجاي خود امام جماعت قرار داده بود و هر زمان در نماز جماعت حاضر نميشد، شهيد مدني(ره) را امام جماعت اعلام مي کرد.

دومين ويژگي يک امامجمعه، علميت است. شهيد مدني (ره) اين شرط را هم دارا بود. ايشان عالم فقيهي بود که در حوزه قم و نجف درسخوانده بود. شاگرد امام خميني(ره)، آيتالله خوئي و آيتالله حکيم و ديگر بزرگان حوزه بود. ايشان در زمان اشتغالات امامجمعه بودن در همدان نيز حتي، تدريس را کنار نگذاشت.

حق محوري، سومين امامجمعه است. شهيد مدني(ره) واقعاً حق محور بود. ايشان مصداق اين جمله اميرالمونين بود که ميفرمايد: «اشخاص را با حق بسنجيد، نه حق را با اشخاص!» در قضاوتها ايشان دقيقاً همينطور عمل ميکرد. در دوران مسئوليت امامجمعه شهيد مدني(ره)، برخي قصد داشتند بين آيتالله آخوند(ره) و ايشان اختلاف بي اندازند ولي شهيد مدني (ره) با همان روحيه ايماني و حق محورياش نهايت تکريم و تعظيم را در برابر آخوند ملاعلي داشت. البته متقابلاً مرحوم آخوند(ره) نيز همين تکريم و احترام را داشت. يکي ديگر از مصاديق حق محوري ايشان، دفاع از نهضت امام راحل بود، چه قبل از انقلاب در نجف و چه بعد از انقلاب. زماني که امام راحل را در دوران طاغوت به نجف تبعيد کردند، شهيد مدني(ره) جز گروهي بود که برنامهاي براي استقبال باشکوه از امام تدارک ديدند. طلبههاي ديگر را نيز براي اين کار سازماندهي کرد. بعد از انقلاب هم ايشان بااينکه اهل آذربايجان بود ولي در غائله آنجا امام راحل را محور حرکات خودش قرار داد، چون تشخيص داده بود که حرکت امام بر پايه حق است.

يکي ديگر از ويژگيهاي يک امامجمعه خوب، شجاعت بالا است. به اين معنا که هر آن چيزي که به صلاح اسلام و مسلمين است را در جايگاه امامجمعه با اعمال و گفتارش تائيد کند. شهيد مدني در بيان حقايق و مصالح اسلام و مسلمين هيچ واهمهاي در هيچ زماني و از هيچکسي نداشت، نمونهاي از آن اينکه يکي از مسئولان استان همدان در زمان شهيد مدني شخص پر ايرادي بوده، شهيد مدني به او تذکر ميدهد که استعفا بده! ولي او به امر شهيد مدني(ره) گوش نميدهد. ايشان دريکي از خطبههاي نماز جمعه در حضور مردم ميفرمايد، مردم ميدانيد چرا امامجمعه بايد در خطبهها اسلحه به دست بگيرد؟ فلسفه اسلحه گرفتن او اين است که من اسدالله مدني به فلان مسئول نالايق بگويم يک هفته مهلتداري استعفا بدهي وگرنه با همين اسلحه مغزت را متلاشي ميکنم. همين جمله شهيد مدني(ره) موجب ميشود آن مسئول برکنار شود.

زهد شهيد مدني(ره) يکي از عوامل جلب مردم به نماز جمعه بود. چون مردم ميديدند شهيد مدني چه آن وقتيکه در روستاي دره مراد بيگ بود و چه درزماني که در قامت امامت جمعه در همدان سکونت داشت زندگي بسيار بيآلايشي و بيقيدوبندي داشت. ايشان مردمدار بود و به خاطر همين روحيه مردمدارياش، دفتر ايشان در همه ساعات به روي مردم باز بود و هر کس چه از شهر و چه از روستا بهراحتي با خود شهيد مدني(ره) ديدار و گفتوگو ميکردند و شهيد مشکلاتشان را تا حد امکان برطرف ميکرد. نقل ميکنند شخصي که ساکن يکي از روستاها بود، نامهاي به ادارهاي ميبرد تا مشکلش حل شود اما مسئولان آن اداره کوتاهي ميکنند. آن شخص روستايي نزد شهيد مدني(ره) ميرود و مشکلش را با ايشان در ميان ميگذارد. محافظ شهيد مدني(ره) نقل ميکند که ديدم شهيد مدني(ره) درحاليکه با آستينش را براي وضو بالا داده بود، بعد از شنيدن ماجراي مرد روستايي گريه کرد و با همان حالت به راننده گفت برويم به سمت آن اداره! ايشان به اداره مربوطه رفت و با عتاب رئيس آنجا را خطاب قرار داد و هم آنجا مشکل آن مرد را حل کرد. اين ويژگيهاي شهيد مدني بود که مردم را جذب ميکرد.

يکي ديگر از ويژگيهاي ايشان تبعيت از امام راحل بود. وقتيکه امام(ره) حکم امامت جمعه تبريز را براي ايشان صادر کردند، غروب روزي بود که حکم به دستشان رسيد، شهيد مدني(ره) بلافاصله بعد از نماز مغرب و عشاي همان شب عازم تبريز شد. اطرافيان به ايشان گفتند حداقل شب را بمان و فردا به تبريز برو، اما شهيد مدني(ره) در پاسخ فرمودند معلوم نيست تا فردا زنده باشم. الآن بايد حکم رهبرم را اجرا کنم. نمک خطبههاي جمعه شهيد مدني(ره) آن حالت تضرع و گريه ايشان در مقام بيان مباحث توحيدي و فضائل اهلبيت بود.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.