بازخواني بيانات امام خامنه اي درباره مفهوم جهاد/ جهاد فقط جنگيدن نيست!

  • یکشنبه, 05 ارديبهشت 1395 ساعت 18:08

ما در اوّلِ «کتاب جهاد» عرض کرديم که معيارِ جهاد، شمشير و ميدان جنگ نيست. معيار جهاد، همان چيزي است که امروز در زبان فارسىِ ما در کلمه «مبارزه» وجود دارد. فلاني آدم مبارزي است؛ فلاني آدم مبارزي نيست. نويسنده مبارز؛ نويسنده غير مبارز. عالِم مبارز؛ عالِم غير مبارز. دانشجوي مبارز و طلبه مبارز؛ دانشجوي غير مبارز و طلبه غير مبارز. جامعه مبارز و جامعه غيرمبارز. پس، جهاد يعني «مبارزه».

 در مبارزه، دو چيز حتماً لازم است: يکي اينکه در آن جدّ و جهد و تحرّکي باشد. انسان در رختخواب يا در پستوىِ خانه که نميتواند مبارزه کند! در مبارزه، بايد جدّ و جهدي وجود داشته باشد. اگرچه در صُوَري، مبارزه با نفس هم ميدانهايي دارد؛ اما حالا مثالهايي که ميزنيم براي مبارزات اجتماعي و اينهاست. پس، اوّل اينکه در آن جدّ و جهد و تلاش و تحرّک باشد. دوم اينکه، در مقابلش دشمني باشد.

 مبارزه، در آنجا که دشمن نيست، معنا ندارد. پس، جهاد متقوّم بر اين دو رکن است: يکي اينکه در آن جدّ و جهد باشد؛ ديگر اينکه در مقابل دشمن باشد.

1373/06/20

بسيج عرصهي جهاد است، نه قتال. قتال يک گوشهاي از جهاد است. جهاد يعني حضور در ميدان با مجاهدت، با تلاش، با هدف و با ايمان؛ اين ميشود جهاد. لذا «جاهدوا بأموالکم و أنفسکم في سبيل اللَّه»؛ جهاد با نفس، جهاد با مال. جهاد با نفس کجاست؟ فقط به اين است که توي ميدان جنگ برويم و جانمان را کف دست بگيريم؛ نه، يکي از انواع جهاد با نفس هم اين است که شما شب تا صبح را روي يک پروژهي تحقيقاتي صرف کنيد و گذر ساعات را نفهميد. جهاد با نفس اين است که از تفريحتان بزنيد، از آسايش جسمانيتان بزنيد، از فلان کار پرپول و پردرآمد - به قول فرنگيها پولساز - بزنيد و تو اين محيط علمي و تحقيقي و پژوهشي صرف وقت کنيد تا يک حقيقت زندهي علمي را به دست بياوريد و مثل دستهي گل به جامعهتان تقديم کنيد؛ جهاد با نفس اين است. يک قسمت کوچکي هم جهاد با مال است.

1389/04/02

من جوانان عزيز را به يك مجاهدت حقيقي دعوت ميكنم. مجاهدت فقط جنگيدن و به ميدان جنگ رفتن نيست. كوشش در ميدان علم، اخلاق، همکاريهاي سياسي و تحقيق نيز براي مردم جهاد محسوب ميشود.1381/12/06

يکي از نکات برجسته در فرهنگ اسلامي، که مصداقهاي بارزش، بيشتر در تاريخ صدر اسلام و کمتر در طول زمان ديده مي‏شود، «فرهنگ رزمندگي و جهاد» است. جهاد هم فقط به معناي حضور در ميدان جنگ نيست؛ زيرا هرگونه تلاش در مقابله با دشمن، مي‏تواند جهاد تلقّي شود. البته بعضي ممکن است کاري انجام دهند و زحمت هم بکشند و از آن، تعبير به جهاد کنند. اما اين تعبير، درست نيست. چون يک شرط جهاد، اين است که در مقابله با دشمن باشد. اين مقابله، يک‏وقت در ميدان جنگِ مسلّحانه است که «جهاد رزمي» نام دارد؛ يک‏وقت در ميدان سياست است که «جهاد سياسي» ناميده مي‏شود؛ يک‏وقت هم در ميدان مسائل فرهنگي است که به «جهاد فرهنگي» تعبير مي‏شود و يک‏وقت در ميدان سازندگي است که به آن «جهاد سازندگي» اطلاق مي‏گردد. البته جهاد، با عنوانهاي ديگر و در ميدانهاي ديگر هم هست. پس، شرط اوّلِ جهاد اين است که در آن، تلاش و کوشش باشد و شرط دومش اينکه، در مقابل دشمن صورت گيرد.1372/02/15

بدون جهاد، هيچ دشمني از صحنه عقبنشيني نخواهد کرد، و جهاد هم جز با اتحاد و وحدت و هماهنگي، امکانپذير نيست. جهاد، عبارت از جهاد نظامي، جهاد سياسي و جهاد فرهنگي است. اين هر سه، جهاد است. هيچکدام را شما مغفولٌعنه نگذاريد. مبادا کساني که در جبهه هستند و به جهاد نظامي مشغولاند، کار سياسي و تعارف بينالمللي را دست کم بگيرند. سرتان کلاه خواهد رفت؛ اين را بدانيد. اگر اين را دست کم بگيريد و ناديده بينگاريد، مطمئناً ضرر خواهيد کرد. فعاليت سياسي، به تنهايي و بدون پشتوانهي نظامي، هيچ کاري از آن بر نخواهد آمد. اگر کارِ نظامي نباشد، بهترين کار سياسي هم به نتيجهاي نخواهد رسيد. کار نظامي بايد پشتوانه باشد؛ البته براي کساني که اهل حقاند. کساني که اهل باطل و سازشاند، اصلاً به کار جهادي احتياج ندارند. بروند سازش کنند و مشکلاتشان را - اگر حل شد - حل کنند. کساني که اهل حقاند، اينطور نيستند. بدون کار جهادي، کار سياسي و تحرک، هيچ فايدهاي ندارد. کار سياسي، بايد پشتوانهي جهاد نظامي داشته باشد و هر دوي اينها، بدون کار فرهنگي بيثمر خواهد بود. کار فرهنگي، مردم را با شما نگه خواهد داشت.1369/01/22

امروز يكي از نيازهاي اساسي و درجهي يك كشور، نياز علمي است. اگر چنانچه ما توانستيم در عرصهي علمي، پيشرفتهايي را كه تا امروز بحمدالله بهدستآمده است، با همين سرعت دنبال كنيم، هم در زمينهي مشكلات اقتصادي، هم در زمينهي مشكلات سياسي، هم در زمينهي مشكلات اجتماعي، هم در زمينهي مسائل بينالمللي، مطمئناً گرهگشاييهاي بزرگي خواهد شد. علم مسئلهي بسيار مهمي است. در اين حدود ده سال، يازده سال گذشته، در اين زمينه خيلي كار شده؛ ليكن بعد از اين هم بايد كار شود؛ كار مضاعف شود. من عقيدهام اين است كه كار علمي در دانشگاه و در كشور بايد جهادي باشد؛ كار علميِ جهادي انجام بگيرد.1392/05/06

امروز عرصهي اقتصاد، بهخاطر سياستهاي خصمانهي آمريکا، يک عرصهي کارزار است، يک عرصهي جنگ است، جنگي از نوع خاص. در اين عرصهي کارزار، هر کسي بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. امروز هر کسي بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، يک حرکت جهادي انجام داده است. اين جهاد است؛ البتّه جهادي است که ابزار خودش را دارد، شيوههاي مخصوص خود را دارد، بايد اين جهاد را همه با تدبير مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند.1394/01/01

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.